Johan Helmich Roman (1694-1758)

Ps. 103. "Lofva Herran min siäl" / Psalm 103 "Lova Herren min själ" [Psalm no. 103, according to the King James Version ("Bless the Lord, O my soul")]

HRV 709

[1. Duet] Lofva Herran min siäl
[2. Recitative] Then tig upfyller [sic] med tröst (soprano)
[3. Duet] barmhertig [sic] och nådelig är Herren
[4. Aria] Ty så hög som Himmelen öfver jorden är (soprano)
[5. Recitative] Ty han vet hvad vi för et värk [sic] åse (soprano, tenor)
[6. Aria] Men Herrans Nåd varar ifrån evighet til [sic] evighet (tenor)
[7. Duet] Lofver Herran I [sic] Hans Änglar

  • Year of composition: after 1728 (according to Holm)
  • Work category: Voices and other instruments
  • Text author: Book of Psalms no. 103 (Old Testamentt)
  • Duration: Approx. 1-5 min

Instrumentation

cont. (no figures)

Solo voices/choir

solo voices: soprano, tenor

Location for score and part material

Handwritten copies can be found at the Musik- och teaterbiblioteket (Ro:77a, Ro:78a, Ro:81, Ro:82 as well as movement 7 in Ro:80)

  • Location autograph: Musik- och teaterbiblioteket
  • Possible call no. and autograph comment: Ro:77c

Literature

Holm, Anna Lena: "Tematisk förteckning över J.H. Romans vokalverk". Musikaliska akademiens bibliotek (1994)

Description of work

[1. Duet] (no tempo marking) E major 3/4
[2. Recitative] (no tempo marking) E major alla breve
[3. Duet] (no tempo marking) E major alla breve
[4. Aria] (no tempo marking) E major alla breve
[5. Recitative] (no tempo marking) E major 4/4 (C)
[6. Aria] (no tempo marking) A major 3/4
[7. Duet] Con Spirito D major 4/4 (C)


Work comment

Authenticated work (according to Holm)


Libretto/text

[1. Duett] Lofva Herran min siäl
och alt thet [sic] uti mig är hans helga namn

[2. Recitativ] Then tig upfyller [sic] med tröst
at tu däglig [sic] varder (sopran)

[3. Duett] barmhertig [sic] och nådelig är Herren
tolig [sic] och af stora mildhet

[4. Aria] Ty så hög som Himmelen öfver jorden är 
låter han sina [sic] nåd väldeliga vara (sopran)

[5. Recitativ] Ty han vet hvad vi för et värk [sic] åse 
Han tänker therpå [sic] at vi Stoft äre (sopran, tenor)

[6. Aria] Men Herrans Nåd varar ifrån evighet til [sic] evighet
öfver them som frukta Honom (tenor)

[7. Duett] Lofver Herran I [sic] Hans Änglar
I starke Hjeltar som Hans befalning [sic] uträtten