Johan Helmich Roman (1694-1758)

Ps. 68. 20 "Lofvad vare Herren" / Psalm 68:20 "Lovad vare Herren"

HRV 710

  • Year of composition: datering osäker (enligt Holm; se vidare nedan)
  • Work category: Voices and other instruments
  • Text author: Psaltaren 68:20-21, 36 (Gamla Testamentet)
  • Duration: Approx. 1-5 min

Instrumentation

cont (obesiffrad) [continuon förekommer endast i tre takter]

Solo voices/choir

soloröster: sopran, bas

Location for score and part material

Avskrifter finns hos Musik- och teaterbiblioteket (Ro:77a, Ro:78a, Ro:79, Ro:82, Ro:85)

  • Location autograph: Musik- och teaterbiblioteket
  • Possible call no. and autograph comment: Ro:80, Ro:79

Literature

Holm, Anna Lena: "Tematisk förteckning över J.H. Romans vokalverk". Musikaliska akademiens bibliotek (1994)

Description of work

Vivace F-dur 4/4 (C)


Work comment

Äkta verk (enligt Holm)


Libretto/text

Lofvad vare Herren dagliga [sic]
Gud lägger oss ena börda upå [sic]