Johan Helmich Roman (1694-1758)

Ps. 105. 1. "Tacker Herranom siunger om honom" / Psalm 105:1 "Tacker Herranom sjunger om honom"

HRV 713

  • Year of composition: efter 1728 (enligt Holm; se vidare nedan)
  • Work category: Voices and other instruments
  • Text author: Psaltaren 105:1-5, 7-8 (Gamla Testamentet)
  • Duration: Approx. 1-5 min

Instrumentation

cont (obesiffrad)

Solo voices/choir

soloröster: sopran, bas

Location for score and part material

Avskrift finns hos Musik- och teaterbiblioteket (Ro:82)

  • Location autograph: Musik- och teaterbiblioteket
  • Possible call no. and autograph comment: Ro:79

Literature

Holm, Anna Lena: "Tematisk förteckning över J.H. Romans vokalverk". Musikaliska akademiens bibliotek (1994)

Description of work

(tempobeteckning saknas) A-dur 4/4 (C)


Work comment

Äkta verk (enligt Holm)


Libretto/text

Tacker Herranom siunger [sic] siunger om honom
och lofver honom taler [sic] om all [sic] hans under