Johan Helmich Roman (1694-1758)

Ps. 33. 20. "Vår siäl vänter efter Herranom" / Psalm 33:20 "Vår själ väntar efter Herranom"

HRV 715

  • Year of composition: efter 1728 (enligt Holm; se vidare nedan)
  • Work category: Voices and other instruments
  • Text author: Psaltaren 33:20-22 (Gamla Testamentet)
  • Duration: Approx. 1-5 min

Instrumentation

cont

Solo voices/choir

soloröster: sopran, bas

Location for score and part material

Avskrifter finns hos Musik- och teaterbiblioteket (Ro:77a, Ro:80, Ro:82)

  • Location autograph: Musik- och teaterbiblioteket
  • Possible call no. and autograph comment: Ro:79

Literature

Holm, Anna Lena: "Tematisk förteckning över J.H. Romans vokalverk". Musikaliska akademiens bibliotek (1994)

Description of work

Grave - con spirito - grave - con spirito E-dur 4/4 (C)


Work comment

Äkta verk (enligt Holm)


Libretto/text

Vår siäl vänter [sic] efter Herranom
han är vår hielp [sic] och sköld