Emil Sjögren (1853-1918)

Skapelsens mystär

  • Work category: Voice and piano
  • Text author: Ur "Berzelii-kantaten" av Gustaf Retzius
  • Duration: Approx. 1-5 min

Examples of printed editions

Ingår i "Svensk Sång. Gammalt och nytt af svenska tonsättare, under redaktion af Karl Valentin,", II, s. 18-20. Ljus' förlag, Stockholm, 1901. Valentin meddelar att stycket "Har ej varit tryckt förut".

Location for score and part material

Musik- och teaterbiblioteket

Description of work

Tranquillo D-dur 4/4 (C), 35 takter


Libretto/text

Skapelsens mystär

Ej med tanken blott förklaras
alltets, skapelsens mystär.
Frågan skall då först besvaras,
hemligheten uppenbaras,
först när rätt man fråga lär.

Ariadnetråden spinnes
till naturens undervärld
dunkla gåtans lösning finnes
ej med tankeslut, som vinnes
blott i tankens egen härd.