Emil Sjögren (1853-1918)

Prélude et Fugue C-dur

opus posth.

  • Year of composition: 1914-1918
  • Work category: Organ
  • Duration: 8 min

Examples of printed editions

• Wilhelm Hansen
• Cantorgi förlag, 2012, CF-5009
Emil Sjögren Samtliga orgelverk volym I

  • Location autograph: Musik- och teaterbiblioteket

Description of work

1. Prélude: Allegro maestoso C major alla breve
2. Fugue, version 1: Allegro moderato C major 4/4
Fugue, version 2: Allegro moderato C major 4/4