Axel Södersten (1879-1944)

Print

Organist, körledare och tonsättare. Född 10 maj 1879 i Karlskoga, död 10 september 1944 i Stockholm. Verksam i Andreaskyrkan på Södermalm i Stockholm.

(Svenskt Porträttarkiv)

Musiken fanns i Axel Söderstens släkt i form av värmländska spelmän, även om det sägs att en av hans förfäder blev frälst och därför slog sönder sin fiol i vrede över att ha tjänat djävulen med sin dansmusik. Fadern Svante blev själv frälst i Göteborg när han under sin lärlingstid till skräddare drömde om ett möte med Gud. Hemkommen till Värmland öppnade han skräddarbutik i Karlskoga och gifte sig med Maria Dorotea (f Eriksson). Paret fick sju barn. 1879 kom det yngsta barnet, sonen Axel Daniel, till världen.

Året innan hade Paul Petter Waldenström grundat Svenska Missionsförbundet, vilket familjen Södersten anslöt sig till. Axel Södersten tog som barn musiklektioner för organisten i Karlskoga och närde också en dröm att bli pianist. Den drömmen slogs dock tidigt i kras när han som nioåring skulle hacka halm med hjälp av en hackelsemaskin och fastnade i maskinen. Olyckan resulterade i att han miste delar av vänsterhandens ring- och lillfinger. Han fortsatte lära sig pianospel med hjälp av en protes för ringfingret, men en karriär som solopianist var utesluten. Vid fiospel blev han nu också tvingad att byta till att använda vänster hand som stråkhand. Under flera år fungerade Axel som organist och körledare i Karlskogas missionskyrka. Pådriven av sin syster Thea sökte han 23 år gammal till  Musikkonservatoriet i Stockholm. Han blev som väntat inte antagen i pianistklassen, men väl till musiklärarklassen där han hade namnkunniga klasskamrater som Oskar Lindberg, David Åhlén och Gustaf Nordqvist.

Efter musiklärarexamen studerade han fyra år komposition och kontrapunkt privat för Johan Lindegren som ansåg att Södersten borde bli operatonsättare. Södersten hade dock, i enlighet med sin fromhetstradition, lovat sin mor på hennes dödsbädd att aldrig gå på operan, så med detta blev intet. I stället fick han tjänst som organist och körledare i Andreaskyrkan på Södermalm samt som musiklärare vid Missionsskolan på Lidingö, Svenska Missionsförbundets seminarium för utbildning av pastorer och missionärer. Dessa tjänster skulle han inneha till sin död.

Under sina år i Stockholm ledde Södersten utöver körer i sin kyrkomusikertjänst också Missionskyrkans Predikantkör samt Västergötlands och Värmlands Kristliga Sångarförbund. Under en sångarsamling med den senare i västra Värmland lärde han känna Adelaide som han sedermera friade till under en båttur på Glafsfjorden. Med Adelaide fick han två barn: Margareta och Gunno. Sin största dirigentgärning gjorde dock Södersten som grundare av – och ledare för – Svenska Missionsförbundets Sångarförbund. Med denna ensemble uppvaktades till exempel kung Gustaf V på borggården. Stora riksfester hölls också på Stockholms Stadion och Skansen med upp till 3 200 medverkande sångare.

De senare åren av Axel Söderstens liv präglades av sjukdom, sonen Gunno fick ofta rycka in som vikarie i Andreaskyrkan. Den 1 oktober 1944 skulle Södersten gått i pension och man planerade därför en stor avskedskonsert. Denna blev istället en minneskonsert, då Södersten avled några veckor tidigare den 10 september. Under denna konsert spelades Söderstens stråkkvartett av en ung ensemble innehållande bland annat Sven-Erik Bäck.

Söderstens produktion som tonsättare består nästan uteslutande av kyrkomusik: solosånger, körsånger, kantater mm. Därutöver återfinns bland annat hans stråkkvartett op. 5 och en ofullbordad orgelsonat op. 11 från 1911 som färdigställdes av Roland Forsberg och uruppfördes 2011.

Leander Franke © 2016

Bibliography

Forsberg, Roland: "...en värld som är förgången, en glömd musik?": om en svensk orgelsonat och dess Törnrosa-sömn, i: Orgelforum. 2011:3, s. 22-23
Södersten-Johansson, Margareta: Kärlek, hopp och tro: en sällsam släkthistoria, Stockholm, 2006

Sources

Riksarkivet, Andreaskyrkans notarkiv, Stockholm, Barbro Söderstens och Leander Frankes privata samlingar

Summary list of works

Körverk, solosånger, kantater, verk för piano och orgel, etc.

Collected works

Piano solo
Sonat nr. 1, op. 3, 1905.
Polonais, op. 4, 1909.
Melodi och Gavott, op. 4. Även för violin och piano.
Sonat nr 2, op. 6.

Orgel solo
Dubbelfuga, op. 8 nr. 2
Sonat för orgel, op. 11, 1911. Färdigställd av Roland Forsberg 2009.
Högtidsmarsch för orgel. 1917
Sorgemarsch för P.P. Waldenströms begravning, 1917

Piano med violin
Melodi och Gavott, op. 4, även för piano solo.
Sonat för violin och piano, op. 7.

Kammarmusik
Stråkkvartett op. 5. Även som violinkvartett.

Solosång och klaver
Sånger med pianoack. af Axel Södersten (Natanael Beskow), op.2, 1. Hvarför?, 2. Vårkväll, 3. Väntan, 1904, 4. En sommarmorgon, 1917, 5. På Galileiska havet (op. 3 nr. 1?), 6. Gud är din fader.
Fem sånger för en röst med pianoack. (Augusta Lönborg), op. 8.Nr.5 ej skriven.
Svarta ögon (Cassimer Leino), op. 10 nr. 1, för soloröst och piano.
Vid forsen (”Ella”), op. 10 nr. 2, för soloröst och piano.
Varför (Ida Granquist), op. 10 nr. 3, för soloröst och piano.
Fantasi (tonsättaren), för soloröst och piano, op. 13 nr. 1 (?).
Toner jag älskar er, op. 13 nr. 2, för soloröst och piano. 1911.
Dödsringningen (tonsättaren), op. 13 nr. 3, för soloröst och piano. 
Det skymmer till afton i örtagård (Ragnar Tomson), för soloröst och piano. 1934. Även för baryton med orgel eller baryton med kör. 1934. 
Se till mig neder, för soloröst och piano/orgel. Även för blandad kör a cappella.
Biskop Tomas frihetssång, för soloröst och piano. Även för blandad kör a cappella.
Dröj kvar (Ida Granquist), för soloröst och piano. 
Nyår (Joh. Lindholm), för soloröst och piano.
Tännforsen (E. Granlund), för soloröst och piano.
Lilla Werna (”Ella”), för soloröst och piano.
I ensamhetens dal, för soloröst och piano/orgel. 1913. Även för manskör med barytonsolo.

Blandad kör
Davids 42. Psalm, för blandad kör a cappella.
Davids 51. Psalm, för blandad kör a cappella.
Davids 84. Psalm, för blandad kör a cappella, eller med orgel.
Davids 92. Psalm, för blandad kör a cappella. Även för manskör.
Påsk, för blandad kör a cappella.
Det skymmer till afton i örtagård (Ragnar Tomson), för baryton och kör eller orgel. Även som solo med piano. 1934.
Korsmärket (Anna Preinitz), för blandad kör a cappella. Ingår i kantat op. 14.
Tempelklockan (J. Appelberg). Fransk melodi, arr: Axel Södersten, för blandad kör a cappella. Även för manskör.
Salem, Salem. Melodi: J. Dahlöf, arr: Axel Södersten. Baryton eller altsolo och blandad kör.
Höststämning (Anna Preinitz), för blandad kör a cappella.
Julotta (Ragnar Tomson), för blandad kör och orgel. Arr: Gunno Södersten.
Huru ljuvliga, för blandad kör och orgel.
O Gud, gå ej till doms med mig (August Bohman), för blandad kör a cappella.
O Jesus, du står på förklaringens berg, för blandad kör a cappella.
Ditt lidande har nått sitt slut (J.O. Wallin), för blandad kör a cappella.
Emedan blodet räcker till, för blandad kör a cappella.
Ande full av nåde, för blandad kör a cappella.
Gud allsvådlig vare ära, för blandad kör a cappella.
O, store Gud, för blandad kör a cappella.
Pris vare Gud i himlens höjd, för blandad kör a cappella.
Upp min själ, din konung lova! För blandad kör a cappella.
Gud är din fader (Natanael Beskow), för barytonsolo och blandad kör a cappella.
På dig jag hoppas, Herre kär, för blandad kör a cappella.
Lämna dig helt åt Jesus. Melodi: Joel Blomqvist, arr: Axel Södersten. Barytonsolo och blandad kör a cappella.
O du, som ännu i synden drömmer!, för blandad kör a cappella.
O själ, vill du helbrägda bli?, för blandad kör a cappella.
Se, invid Jesu kors det står. Melodi: A. S-g. Arr: Axel Södersten. soloröst och blandad kör med piano/orgel.
Som barn jag minns min moder. Arr: Axel  Södersten, för barytonsolo med blandad kör a cappella.
Vem som helst kan bli frälst, för blandad kör a cappella.
O Gud, din ande till oss sänd, för blandad kör a cappella.
Se till mig neder, för blandad kör a cappella. Även som solosång med piano/orgel.
O, käre Fader, oss välsigna! För blandad kör a cappella.
O Jesus kär, när vill du hämta mig? För blandad kör a cappella.
Till fridens hem. Melodi: G...arr: Axel Södersten, för barytonsolo och blandad kör a cappella.
Tänk, när en gång! Melodi: W.A. Wexels, arr: Axel Södersten, för blandad kör a cappella.
Vem var dig lik? För blandad kör a cappella.
En fridens ängel kom med bud. Melodi: C. Lundgren, arr: Axel Södersten. Barytonsolo med blandad kör a cappella. Även för blandad kör a cappella.
Nu skuggornas flor om kvällen, för blandad kör a cappella.
Dig Gud nu kallat hädan. Melodi: F. Möhrig, arr: Axel Södersten. Barytonsolo med blandad kör a cappella.
Gud välsigne er, I kära! Barytonsolo med blandad kör a cappella. Även för blandad kör a cappella.
I ensomme stunde. Melodi: Ole Bull, arr: Axel Södersten, för blandad kör a cappella.
Säg, var finns en röst som klingar? (Aug. B.), solo med blandad kör a cappella.
Det dagas i Nord (Zacharias Topelius), för blandad kör a cappella.
Biskop Tomas frihetssång, för blandad kör a cappella. Även för solosång med piano.
Vårsång (Ragnar Tomson), för blandad kör a cappella.
I himmelen, i himmelen. Melodi från Skåne, arr: Axel Södersten, för blandad kör a cappella.

Verk för manskör
Tempelklockan (J. Appelberg), för manskör a cappella. Även för blandad kör a cappella.
I den ljusa morgonstunden. Sopran- eller tenorsolo och manskör.
Skola vi väl alla mötas? Melodi: E. S. Rice, arr: Axel Södersten. Barytonsolo och manskör a cappella.
Frid, verklig frid, för manskör a cappella.
Davids 92. Psalm, för manskör a cappella.  Även för blandad kör a cappella
Davids 121. Psalm, för manskör a cappella.
I ensamhetens dal, för barytonsolo och manskör. Även för solosång och piano/orgel.

Större verk för kör och instrument
Påskkantat (J.L. Runeberg), op. 9, för manskör, blandad kör, baryton- och sopransolo, orgel och piano.
Påsk (J.L. Runeberg och Ragnar Tomson), kantat op. 10, för solo, kör, harpa och orgel. Omarbetning av op. 9.
Julkantat (tonsättaren), op. 12, för blandad kör, baryton- och sopransolo, piano och orgel.  
Kantat, op. 14, för blandad kör, sopran- och barytonsolo och instrument. 1918.
Kantat nr. 4 "Jubileumskantat", op. 17, för soli, körer, orgel och harpa. 1921.


Works by Axel Södersten

There are no works by the composer registered