Wilhelm Stenhammar (1871−1927)

Vallflickans visa ("Tidigt med solen") ur Barndomskompositioner 1878-1881 [solosång]

opus 1

  • Year of composition: April 1879 (enligt autografen)
  • Work category: Voice and piano
  • Text author: Någon textförfattare anges ej, men dikten finns med i "Läsebok för folkskolan" (1868)
  • Duration: Approx. 1-5 min
  • Location autograph: Musik- och teaterbiblioteket
  • Possible call no. and autograph comment: Wilhelm Stenhammars arkiv

Description of work

(tempobeteckning saknas) f-moll 3/4


Work comment

I samlingen ingår:
Julafton ("Hell dig Julafton")
Bevara mig, Herre! ("Jag har en krona") [nr 1] [duett]
Vallflickans visa ("Tidigt med solen") [finns även separat som opus 1]
[Sats, piano, f-moll]
Hvad Jesus är ("O Jesu kär") [nr 1]
Julafton i kojan ("Djupt i skogen") [körsång]
Sonate I [för piano]
Fantasie [för piano]
Sonate II [för piano]
Hemåt ("Jag är en pilgrim här")
Bevara mig, Herre! ("Jag har en krona") [nr 2] [duett]
Hvad Jesus är ("O Jesu kär") [nr 2]

Se vidare separat registrering av respektive stycke

(I materialet ingår även några orubricerade takter i ess-moll)


Libretto/text

v. 1. Tidigt med solen
följer jag min hjord ifrån by

v. 2. Troget för ulfven
vaktar jag min betande hjord

v. 3. Sjelf [sic] är jag liksom det
värnlösa lammet i skog

v. 4. Medan jag sjunger och talar
med Gud för mig sjelf