Hilda Sundhammar (1854−1925)

Print

Hilda Sundhammar, born 18 August 1854 in Hallingeberg and deceased 29 December 1925 in Uppsala, was a composer and piano teacher who worked mainly in Uppsala. Teacher and manager of the Uppsala branch of Richard Andersson’s music school. She was married to the editor Gustaf Fredrik Hammar Strait.

Life

Hilda Sundhammar, born Hilda Maria Catharina Lundberg, grew up in Hallingeberg, Östergötland as the eldest child of Vilhelm Mauritz Lundberg (1822−1872), a sergeant at the andra livgrenadjärsregimentet (the 2nd Life Grenadier Regiment), and Maria Charlotta Lundberg (née Granbeck, 1825−1904).

In 1885 Hilda married Gustaf Sundhammar (1826−1893) from Norra Vi, and the couple moved to Uppsala, where her husband was hired as a teacher at the secondary school and as editor at the daily newspaper Fyris. Sundhammar’s husband appears to have shared his wife’s interest in music, as he was a tenor in the Uppsalasångarna choir. Hilda Sundhammar used one of her husband’s texts for the song ‘Tyst, Tyst, klosterklockan viger’, which she composed in 1919.

Following her musical training, which most likely began in her parental home, Hilda spent most of her time giving piano lessons − one of the few musical career paths with good prospects for the women of her generation − as well as composing hymns and small piano pieces, often of a pedagogical nature. Her status as a pianist and educator is substantiated by the position that she held for several years as head of the Uppsala branch of Richard Andersson’s renowned music school.

Her work as teacher and composer appear to have intensified considerably after 1893, when she was widowed at the age of 39. Hilda Sundhammar died 29 December 1925 in Uppsala. In his posthumous eulogy, Carl Söderling writes that she was ‘extremely gifted’ and wonders ‘who knows what Mrs. S. could had been and could have offered, if death had not deprived her of those closest to her’ − referring not only to her husband’s early death, but also to the early loss of both her mother and a brother. Söderling mentions that she set ‘the occasional little poem and song’ that ‘by way of newspapers and magazines found its way to a wider public,’ but he also emphasizes her own modesty regarding her accomplishments as a composer, since she never attempted to publish her own works, nor ‘request their issuance after her death.’

Works

Hilda Sundhammar’s compositions extend over a period of more than seventeen years (1908−25) and consist of numerous songs, often with religious themes, and shorter piano pieces.

One of Sundhammar’s earliest surviving works is a Bagatelle, dated 1 July 1908, for piano with the tempo marking Allegro accelerando. This short work was probably intended as a study piece, perhaps for piano students. The score is in two parts without additional harmonization and includes technical study elements such as melodic lines moving in opposite directions, and rapid scale progressions and leaps in the left hand. At the other end of the spectrum, we find one of her last dated works, ‘Andante religioso’ from the summer of 1925, which is a simple song with ecclesiastical lyrics and lavish activity in the left hand of the piano accompaniment.

Her other piano pieces primarily reflect her Bagatelle in both structure and scope. A polska (a Swedish folk music reel) from 1919 and Rytt-mazurka I from 1923, subtitled ‘Ingrid Ameln’s mazurka’, represent two later examples of Sundhammar’s piano compositions with a folkloric character.

Sundhammar’s songs are short, with clear and simple harmonic structures. For the most part, her music is based on hymns or Biblical texts, in addition to folk melodies, and many of her works appear to be intended for worship, for her students, or more casual occasions.

A number of her songs are included in compilations, of which the largest is Vänd av din vrede, which includes both hymns and secular songs. Her use of various keys and the basic character of her hymns and other pieces reflect her aim of composing for educational purposes. The manuscript of ‘Melodi i gammal stil’ includes a hand written comment in the left margin supporting this theory: ‘octave studies: both hands play the treble parts, or the left hand plays its part in octaves.’

Another substantial song collection is her Kronprinsessans begrafningsdag den 13 maj 1920: hymns, arrangements, and settings composed for Crown Princess Margaret’s funeral and probably intended to be performed sequentially. The hymns are her own arrangements of psalm texts, set to conventional harmonies.

Gabrielle Kaufman © 2016
Trans. Thalia Thunander

Bibliography

Dödsfall i Sverige’, in: Svenska Dagbladets årsbok, 1925, p. 232.
Lundstedt, Bernhard
: ‘Svenskt porträttgalleri’, in: XVI Tidningsmän, Stockholm: Hasse W. Tullbergs förlag, 1910, p. 216.
Söderling, Carl
: ‘Fru Hilda Sundhammar. In memoriam’, in: [daily newspaper] Upsala, 5 January 1926.

Summary list of works

Piano works, songs.

Collected works

Solo songs with accompaniment
Andante religioso (‘Somna, o somna mitt hjärta’, L. Schubert), 1925.
Bondesång (‘Stå muntert upp’, F. Nycander), 1925.
Bondetåget (‘Kom landsmän, kom bröder’), För Sverige, 1914.
Brickdukens visa (‘Kära, lilla Ella’), Bön (‘I törnekransen’), Förbundet som knöts, 1908, Kärlekssol låt ständigt lysa, 1909.
Bön 11.11.09 (‘Bed i Jesu namn’), Sorgsne ande, Sådd och skörd (‘Hvad du sår’), Allt närmare (‘Ack, hur de flyga’), 1909.
Bön om hjälp på vägen söndagen den 3 okt. 1909 (‘Fader i Ditt hägn’), Påsksång (‘Han lefver’), Pingstsång (‘Himlens Herre’), Jag vet en vän, 1909.
En liten visa till Anna Johansson i Snaflunda (‘Med sång och glättigt sinne’), 1925. 
Efterföljelse (‘Se, vi gå upp’, I. Granquist), Afrika i Fastlagstid, 1924.  
Ej hämnden och striden (E. Fr. v. Saltza), Vaar-brud (‘Syng for mig’), För graven vi rysa, 1922−1923.
Förbida Herren (‘Undret utav Herrens hand’), Psalm 501 (‘Tränger i dolda djupen ner’), 1924.
Gud som hafver barnen kär, Psalm 60 (‘En jungfru födde ett barn’), Psalm 325 (‘O, huru ljuflig är din boning’), Psalm 113 (‘Till härlighetens land igen’), Psalm 170 (‘Hvart flyr jag för Gud’), 1916−1917.
Guds drömmare, (E.N. Söderberg), Den hvitklädda skaran (‘Hvem är den stora skaran’), 1916.
Guds lov (‘Harpor och cymbaler’), Till Betlehem i fjärran, Psalm 421 (‘Pris vare Gud, som låter’), 1922.
Guds Nerhed (‘Stille! Stille’, K. Janson), Vaggvisa (‘Vyss, vyss’), När skall jag nå min längtans land? (‘Längtande ande’), Den längtande andens sång (‘Vi drömma och längta’).
Hvi suckar det så tungt uti skogen?, 1915.
Hvis du har varme Tanker, (H. Nyblom), Marskalken (‘Himlen är mitt hem’), 1919−1921.
Joh. 14:21 (‘Den mina bud hafver’), 1913.
Jorden kan ej mättnad skänka, 1914.
Jul (‘Jag som ett barn’, B.S. Ingemann, arr. by E. Evers), Låt mig börja med dig, (Boberg), 1923−1924.
Jul-sång (‘Nu helga klockor ringa’), Det nya året (‘Det gamla år är gånget’), Vid årsskiftet (‘Det gamla året når sitt slut’), 1909.
Karl Bertil Richard Mesterton, 1918.
Kronprinsessans begrafningsdag den 13 maj 1920 (‘För alla helgon’), Han sjunger om älskande trofast mö (From O.E. Lindbergs sagor), I det stilla (‘O, säg mig’), Utrannsaka mig Gud (from Davids ps. 139:23,24), 1920. Se dagen är all (from Fribytaren på Östersjön, V. Rydberg), Jag behöfver dig o Jesu, Tiden flyr när vill du börja, Psalm 172, 1920.
Lovsång (‘I tusen former’, C. Söderling, from Isis-slöjan), Tystnadens språk (‘Det språk som är djupast’, C. Söderling, from Isis-slöjan), Moderstankar (‘Den lille sofver’, C. Söderling, from Isis-slöjan), Psalm 424 (‘Den signade dag’), 1909.
Låt mig andas ut hos Jesus, Herren vet det! (‘De förstodo icke ordet’), 1923.  
Längtan (‘O när, du heliga Guds stad’), Adagio (‘Frälsare tag min hand’), 1925.
Mor Britta (F.A. Dahlgren), 1914.
Natthimlen (‘Ensam jag skrider fram’), Stilla, o stilla, Sinclairs visan (‘Sidst när på ljuflig blomsterplan’), 1917.
No. 33 i Sabbatstoner (W. Rudin), 1916, Kärlek lyser i världen (‘Se, då gick där en stjärna’), Din sorg (‘Har dödens ängel tagit hem’), 1920.
När det skymmer (C. Söderling), Sorgsna ande, No 36 from Spiritualistiska sångboken (‘Tanke, se hur fogeln’), I himlen blott bor friden (‘Ett fagert sken’), 1909.
O, ljufliga ton på gyllene sträng (O. Mannström), Juldikt (‘Julfrid, hemfrid’, E.N. Söderberg), Psalm 52 (‘Gör porten hög’), Ej finns i världen så dold en vrå (M. von Bergen), Psalm 392, Snart våren är förliden, Psalm 231 (‘Ach min själ, haf gladligt mod’), 1916−1918.
Psalm 33 (‘Jag lyfter mina händer’), 1917, Vaggvisa (‘Ro, ro till fiskeskär’), Sabbatstoner no 35. (‘Vill du gå med?’).
Psalmer: 53 (‘Bereden väg’), 37 (‘Af dig o Gud’), 219 v. 3 (‘Gud i dig jag lefver’), 1917−1918.
Psalm 141 (‘Dig ljusens fader’), Då hör jag en röst (‘Nils Hydén’), 1914−1915.
Psalm 175 (‘Bönhör mig Gud’), Långfredagens aftonsång (‘Det är så tyst’), 1916.
Ur Davids psalm 137 (‘Vid de älfvar i Babel’), 1918.
Psalm 204 (‘Jesu du min fröjd’), 1921.
Rabbuni! (N. Hylander), 1925.  
Solvisa (‘Solen gyller öfver fjord’, F. Nycander), 1924.
Till seger (‘Sorgen och lidandet’, C. Söderling), Lilla Lisas vallsång (‘Hon sjöng en liten visa’, C. Söderling), Lifvets visa (‘Som foglarna i skogen’, C. Söderling), Psalm 486 (‘I himmelen, i himmelen’), Rullbandets visa (‘Rulle-band, rulleband’), 1918.
Tyst, tyst! Klosterklockan viger (G. Fr. Sundhammar), 1919.
Varför icke i dag?, 1920, Din sorg (‘Har dödens ängel tagit bort’).
Wälkommen, jul! (‘Wälkommen var, du helga fest’, E.N. Söderberg), Välj du åt mig, Jag vet när min vandring är slutad, Vid aftonklämtningen (‘När klockan ljuder’), Bön (Skapa ett hjärta rent), 1919−1921.
Vänd av din vrede, Psalm 387, Psalm 492 (‘Nu tystnar de klagande ljuden’), Psalm 115 (‘Uppfaren är vår Herre Krist’), Det är salighet att drömma (E. Liljedahl), Midsommar (E. N. Söderberg), Psalm 71 (‘Dig jag ödmjukt’), Melodi i folkton, Melodi i gammal stil, Junidag, Barndomens tempel (F. Nycander), 1919−1920.

Piano
Allegretto-Andante, E minor.
Bagatelle, 1908.
Flytt-mazurka I-II (‘Ingrid Amelns mazurka’), 1923.
Från Ångmansskogen, 1908.
Marsch, C major.
Mazurka, folkvisa, 1908.
Polska (‘Vill du ha mäj’), 1919
Stjärnan från Betlehem, 1914.
Visa, En liten etyd, Till min roddargosse (‘Ro, ro liten vän’), 1918.


Works by Hilda Sundhammar

There are no works by the composer registered