Alice Tegnér (1864−1943)

Fem sånger för en röst med piano [Five songs for one voice with piano]

Print

1. Örnen: Breit, moving
2. Sommarvind: Allegretto
3. Trädet utanför mitt fönster...: Andantino
4. Det brann ett ljus i mörkret: With natural delivery
5. 'Franciskus' vårsång.': Con allegrezza, ma tranquillo

 • Year of composition: No. 4: 'Vid Jakobsbrunnen, Sykar, Apr. 1931'
 • Work category: Voice and piano
 • Text author: 1. Karin Boye
  2. Kerstin Hed
  3. Karin Ek
  4. Jörgen Block
  5. Ivan Sjögren (ur Visor av Guds fattige, tysk övers. av Edith von Goette.)
 • Dedication: To Lillemor Gagge-Montelius
 • Duration: 9 min
 • Detailed duration: Meyer-Engström: 8'45'' (1: 1'; 2: 1'45''; 3: 2'20''; 4: 2'20''; 5: 1'20'')

Examples of printed editions

Distribution: A. Tegnér, Karlavägen 16, Stockholm, Bröderna Lagerströms Notstickeri & Lit. Anst., Stockholm

Location for score and part material

Statens musik- och teaterbibliotek

Description of work

1. Örnen: Breit, rörligt, D-flat major 12/8
2. Sommarvind: Allegretto F-sharp major 4/4 (C)
3. Trädet utanför mitt fönster: Andantino G major 5/4
4. Det brann ett ljus i mörkret: Med naturligt föredrag D major 4/4 (C)
5. 'Franciskus' vårsång.': Con allegrezza, ma tranquillo F-sharp major 6/8


Libretto/text

1. Örnen

På utbredda vingar i vidderna seglar örnen.
Luften är tunn, där han glider, och svår att andas.
I fjällvinterns ödsliga luft är han ensam vida.
Skymning och köld är hans följe.
Hans enda glädje är glädjen att känna sig flyga på starka vingar.

2. Sommarvind

Sommarvind, sjung i fura, sjung i lind,
sjung glädjesång som ekar!
Bryt vår sjö i pärlestänk,
led var glittrande böljelänk
i lekar, glada, yra lekar.

Sommarsol, sommarsol,
gör dagen ljus långt in i fagra nätter!
Sunnan, böj vår gyllne råg,
böj vår råg i våg vid våg
över ljusa vida slätter.

Vindfläkt, kom, låt din doft av sommarblom
jaga, jaga tankar tunga!
Drag med sol i hjärtat in,
sommarfläkt, o lär vart sinn
dina glada visor sjunga.

Trädet utanför mitt fönster...

Trädet utanför mitt fönster
gungar sina gröna grenar,
vaggar starens trygga näste,
vyssar ungarna i boet,
susar stilla, sjunger sakta
med de tusen lövens läppar
för de unga duvors skara
och för holkens siska.

Floden mellan strandens bräddar
lyfter sina mörka vågor,
vaggar vipan mellan vassen,
gungar andens bo bland säven,
viskar medan mörkret faller,
sjunger högt, då natten nalkas,
för den vilsefarne lommen
och för strandens sorgsna trana.

Hedens vind går ljum mot öster,
vaggar regnets moln i famnen,
sjunger ljuvt för nattens skyar:
"Säg mig vem i vida världen
vaggar dig, o arma hjärta,
sjunger dig till ro och vila,
där du snyftar högt i natten
där i sorg du ensam vakar?"

Det brann ett ljus i mörkret

Det brann ett ljus i mörkret.
Där sjöngs en sång i natten.
Kom, hjärta, o, hjärta, drick livets vatten!

Vem är det som sjunger?
Vem tände det ljuset i natten sena?
Var flödar livets vatten det klara, rena?

"Franciskus' vårsång." (ur Visor av Guds fattige)

Nu rinna de glada strömmarna ned
igenom grönskande lider.
Nu stiga vi upp, nu sjunga vi med
i vårens signade tider.
Det blir till en glädje för själ och sinn
att gå över blommande ängar,
när solstrålar falla i själen in
och skimra som gyllene strängar.
När luften är full av fåglarnas ljud
och det blommar i dalar och lider,
då stige vi upp och tacke dig Gud
för vårens signade tider.

(Tysk övers. av Edith von Goette.)

Nun rauschen die fröhlichen Bächlein dahin
durch frische grünende Weilen.
Lasst stimmen uns ein und singen voll Freud
in des Frühlings seligen Zeiten.
O, welche Freude für Herz und Sinn
zu wandern durch blühende Weiten,
wenn Sonnenstrahlen ohne Zahl
erzittern wie goldene saiten.
Der Vögelein jubelnder Frühlingsgesang
erfüllet die Täler und Weiten,
lasst stimmen uns ein und danken Gott
für des Frühlings selige Zeiten.