Alice Tegnér (1864−1943)

Klage-wijsa öfwer thenna torre och kalla wåhr (Klagovisa över denna torra och kalla vår)

Print
  • Work category: Voice and piano
  • Text author: Lars Wivallius (1605-1669)
  • Duration: Approx. 1-5 min
  • Location autograph: Musik- och teaterbiblioteket
  • Possible call no. and autograph comment: Alice Tegnér's collection, Reimer’s donation.

Description of work

Un poco accelerando D major 3/4


Libretto/text

Giv glädje och tröst, lät lärkjan ej dö,
lät leva sommarens svala!
Hugsvala vart bröst på Sveriges ö,
som nu mån sorgeligt tala!
Giv sommar, giv blommer,
giv gott grönt hö,
lät göken ropa och gala!

(vers 6 ur Wivallius text)