Alice Tegnér (1864−1943)

Kantat [cantata for soli, mixed choir, female choir and piano]

Print

1. Detta är den fröjdedagen
2. Skapare, Fader
3. Helige Ande
4. Gör portarna höga
5. O Herre, se neder till din tjänarinna

  • Work category: Mixed choir and instruments
  • Text author: Matilda Roos (1852-1908)
  • First performed: 29 December 1907 in K.F.U.K's building, Stockholm
  • Arrangement/revision: No. 4 arranged for female choir by the composer.
  • Duration: Approx. 10-15 min

Solo voices/choir

Solo voice: 1 mezzo soprano
Female choir, S.S.A.
Mixed choir, S.S.A.A.T.T.B.

Examples of printed editions

P. Palmquists aktiebolag, Stockholm 1908. Location mark at Musik- och teaterbiblioteket: 2007f/39

  • Location autograph: Musik- och teaterbiblioteket
  • Possible call no. and autograph comment: Manuscript in Alice Tegnér's collection, Reimer’s donation.

Description of work

1. Detta är den fröjdedagen: Unison choir, piano. Allegretto D major 4/4 (C)
2. Skapare, Fader: Solo. Andante B-flat major 4/4 (C)
3. Helige Ande: Female choir. Adagio G-flat major 4/4 (C)
4. Gör portarna höga: Mixed choir. Allegretto moderato E-flat major 4/4 (C)
5. O Herre, se neder till din tjänarinna: Verse 1 solo, verse 2 unison choir. Andante D-flat major 3/4


Libretto/text

1. Detta är den fröjdedagen som oss Herren Gud har gett
som så länge likt en hägring med vår längtans blick vi sett
Detta är den allvarsdagen som oss möter med sitt kraf
att i trohet vi förvalta pundet som oss Herren gaf
Detta är den stora dagen då vi våra drömmars slott
genom glädjetårar skåda på den grund av Gud vi fått 

4. Gör portarna höga att ärones konung
vid lofsångens toner må gästa vårt bo
Gör portarna vida att fridenes konung
må komma dit in med sin ljufliga ro
Gör tankarna stora att himmelens höghet
må dväljas ibland oss vid arbetets tvång
Gör sinnena glada att aldrig må tystna
vår fröjdfulla jublande tacksamhetssång