Alice Tegnér (1864−1943)

Skapare, Fader, solo from Sånger vid invign. av K.F.U.K:s byggnad 1907 [cantata]

Print
  • Work category: Voice and piano
  • Text author: Matilda Roos (1852-1908)
  • First performed: At the opening ceremony of K.F.U.K's building 29 December 1907
  • Duration: Approx. 1-5 min

Examples of printed editions

P. Palmquists aktiebolag, Stockholm 1908. Location mark at på Musik- och teaterbiblioteket: 2007f/39

  • Location autograph: Musik- och teaterbiblioteket
  • Possible call no. and autograph comment: Alice Tegnér's collection, Reimer’s donation., under Kantat.

Description of work

Andante B-flat major 4/4 (C)


Libretto/text

Skapare, fader, kärlekens stjärnklara källa
låt ur de eviga djupen en bölja framkvälla
att till vårt hjärta som ropar likt hjorten
må välla himmelska flöden ...