Alice Tegnér (1864−1943)

Kantat vid Kjellbergska skolans 100-års-jubileum [Cantata for recitation, children's and female choir and piano]

Print

1. Ett sekels dagar svunnit
2. Recitation
3. Gud att prisa
4. Skolkök, hurra
5. Skapargjädje
6. Lek på Heden
7. Luciamorgon
8. Gud som haver barnen kär
9. Tonerna
10. Recitation
11. Herre gör oss ödmjuka inför vår gärning

  • Work category: Female choir and instruments
  • Text author: Hillevi Gödecke
  • First performed: At the 100 year anniversary of the school, 22 October 1935
  • Duration: Approx. 10-15 min

Solo voices/choir

Solo voice: 1 reciter, 2 ladies voices, 1 girl soprano
Female choir, S.S.A.
Children's choir, S.A.

  • Location autograph: Musik- och teaterbiblioteket
  • Possible call no. and autograph comment: Alice Tegnér's collection, Reimer’s donation. Score.

Description of work

1. Ett sekels dagar svunnit: 2 voices, piano. B-flat major 4/4 (C)
2. Recitation
3. Gud att prisa: Female choir, piano. F-sharp major 4/4 (C)
4. Skolkök, hurra: Female choir, piano. C major 4/4 (C)
5. Skapargjädje: Vivace D-flat major 2/4
6. Lek på Heden: Allegretto aerial E major 4/4 (C)
7. Luciamorgon: Unison femlae choir. Moderato A major 6/8
8. Gud som haver barnen kär, psalm: verse 1: solo, verse 2: unison children's choir, verse 3-6: everyone. E-flat major 4/4 (C)
9. Tonerna: Female choir. Andantino A-flat major 4/4
10. Recitation
11. Herre gör oss ödmjuka inför vår gärning: Tranquil C major 4/4 (C)


Libretto/text

Ett sekels dagar svunnit ...