Alice Tegnér (1864−1943)

Kantat vid Säbyholms-skolans 25-års-fest (för recitation, soli, barnkörer och piano) [Cantata on the occasion of the 25th anniversary feast of the Säbyholm school (for recitation, soli, children's choirs and piano)]
(Kantat vid Sunnerdahls hemskolas 25-årsfest [Cantata on the occasion of the 25th anniversary feast of the Sunnderdahl's boarding school (focusing on gardening and household skills, etc.)]

Print

1. Säbyholm i gammal tid
2. Vid Mälarvik
3. Vårt Säbyholm
4. Säbyholms framtid
5. Slutkör

  • Year of composition: 1936
  • Work category: Children's choir and instruments
  • Text author: Julia Svedelius (1870-1955)
  • First performed: At the school jubilee on 15 March 1936
  • Duration: Approx. 10-15 min

Solo voices/choir

Solo voices: 1 reciter, 1 mezzo soprano
Girls' choir, S.S.A., boys' choir S.A.A. and children's choir S.S.A

Examples of printed editions

Kantat vid Sunnerdahls hemskolas 25-årsfest 15 mars 1936. Ivarsons tryckeri, Stockholm 1936. Location mark at Musik- och teaterbiblioteket: Online catalogue, 2013/26

  • Location autograph: Musik- och teaterbiblioteket
  • Possible call no. and autograph comment: Alice Tegnér's collection, L. Reimers’s donation. Score. Scanned by the Musik- och teaterbiblioteket.

Description of work

1. Säbyholm i gammal tid [The estate of Säbyholm in ancient times]: Solo. Andante con moto B minor 4/4 (C)
2. Vid Mälarvik [at Mälarvik (a bay on the Lake Malar)]: Girls' choir, piano. Något vaggande (men vid gott humör!) [Somewhat rocking (but in good spirit!)] D major 6/8
3. Vårt Säbyholm [Our Säbyholm]: Boys' choir. Andante E-flat major 4/4 (C)
4. Säbyholms framtid [The future of Säbyholm]: Children's choir. Glättigt [Gay] G major 4/4 (C)
5. Slutkör [Choral finale]: Everyone. Stilla [Tranquil] E-flat major 4/4 (C)


Work comment

The Sunnerdahls hemskola was located at the Säbyholm estate


Libretto/text

Vid sotig härd ...