Alice Tegnér (1864−1943)

Och här är dungen
Ströftåg i hembygden (Strövtåg i hembygden)

Print
  • Work category: Voice and piano
  • Text author: Gustaf Fröding (1860-1911)
  • Duration: Approx. 1-5 min
  • Location autograph: Musik- och teaterbiblioteket
  • Possible call no. and autograph comment: Alice Tegnér's collection, Reimer’s donation.

Description of work

Rörligt D major 3/4


Libretto/text

Och här är dungen, där göken gol,
små töser sprungo här
med bara fötter och trasig kjol
att plocka dungens bär,
och här var det skugga och här var sol
och här var det gott om nattviol,
den dungen är mig kär,
min barndom susar där (Ur Strövtåg i hembygden, 1896)