• Work category: Female choir a cappella
  • Text author: Nicolaus Hermanni, Swedish trans. by Johan Bergman
  • Arrangement/revision: Also version for female choir S.S.A. (G major)
  • Duration: Approx. 1-5 min

Solo voices/choir

Female choir, S.S.A.A.

  • Location autograph: Musik- och teaterbiblioteket
  • Possible call no. and autograph comment: Alice Tegnér's collection, Reimer’s donation.

Description of work

Stilla A major 4/4 (C)


Libretto/text

Ros, den himmelsk dagg bestänker,
stjärna, som i klarhet blänker,
hell Birgitta, nådefull!
Stänk din godhet ned till gruset,
blänk med rena himmelsljuset
ned på jämmerdalens mull!
Kristus härskarn, milde mästarn,
gunst betett dig, nådigt lett dig
från din späda ålders dag.
Du blir kristen: vinträdskvisten
växer, frodas i det godas
paradis, en telning rar

Helgad, renad, gudsförenad
blev så anden medelst banden
av en evig kärleks lag.
Evigt fager, evigt dager
stråla ser du, Krist tillber du
genom hela livets dag