Alice Tegnér (1864−1943)

Du Sveriges bygd [for 2 voices and piano]

Print
  • Work category: Voices and piano
  • Text author: Birger Mörner
  • Duration: Approx. 1-5 min
  • Location autograph: Musik- och teaterbiblioteket
  • Possible call no. and autograph comment: Alice Tegnér's collection, Reimer’s donation.

Description of work

Mycket lugnt A-flat major 4/4 (C)


Work comment

Probably for soprano, alto and piano


Libretto/text

Du Sveriges bygd, du stilla land
med vita björkar över strand,
med ljusa hagar, röda tjäll
och gökens rop i sommarkväll

du julens land med vintersnö,
med stjärnor över frusen sjö,
med bjällerklang ur furuskog,
där malmen bröts till harv och plog

du land, där vi som barn ha lekt,
du land, där moders hand oss smekt;
var än i fjärran går vår stig,
vi längta hem, ja hem till dig