Alice Tegnér (1864−1943)

Vad rätt du tänkt

Print
  • Work category: Mixed choir a cappella
  • Text author: Viktor Rydberg (1828-1895)
  • Arrangement/revision: Versions for mixed choir in both D-flat and C. Score in C also has a piano part. Also versions for female choir and for song and piano exist.
  • Duration: Approx. 1-5 min

Solo voices/choir

Mixed choir, S.A.A.T.B.B.

Examples of printed editions

Included in Böljebyvals: tre satser för blandad kör, Ed. Reimers, Stockholm 1995, ER 103240

  • Location autograph: Musik- och teaterbiblioteket
  • Possible call no. and autograph comment: Alice Tegnér's collection, Reimer’s donation. Score. Scanned by MTB

Description of work

Stilla moderato D-flat major 4/4 (C)


Libretto/text

From Kantat vid jubelfestpromotionen 1877:

Vad rätt du tänkt, vad du i kärlek vill,
vad skönt du drömt, kan ej av tiden härjas,
det är en skörd, som undan honom bärgas,
ty den hör evighetens rike till