Alice Tegnér (1864−1943)

Friheten
Biskop Tomas' frihetssång
Sången om friheten

Print
  • Year of composition: An autograph dated 19 February 1915
  • Work category: Voice and piano
  • Text author: Thomas Simonsson, bishop of Strängnäs (ca 1380-1443)
  • Arrangement/revision: Autograph in two versions: D minor and C minor. A version for mixed choir also exists.
  • Duration: Approx. 1-5 min

Examples of printed editions

In for example Sjung med oss mamma no. 2, Skoglund, Stockholm 1893

  • Location autograph: Musik- och teaterbiblioteket
  • Possible call no. and autograph comment: Alice Tegnér's collection, Reimer’s donation. Score. Also a score in C minor indexed under Sången om Engelbrekt.

Description of work

Lento marcato D minor 4/4 (C)


Libretto/text

Frihet är det bästa ting,
Som sökas kan all världen kring,
För den, som frihet kan bära,
För den, som frihet kan bära.
Vill du vara dig själver huld,
Så älska frihet mer än guld.
Med frihet följer ära,
Med frihet följer ära.

Fågeln värjer egen bur,
Så göra ock all vilda djur,
Nu märk vad du bör göra,
Nu märk vad du bör göra.
Gud har dig givit sinn' och själ:
Var hällre fri än annans träl,
Så långt du kan dig röra

Ädle svensk, du statt nu fast
Och bättra det som fordom brast
Och låt dig ej förvända,
Nej, låt dig ej förvända.
Våga både hals och hand
Att frälsa dina fäders land!
Gud skall dig tröst väl sända.