Alice Tegnér (1864−1943)

Frihet är det bästa ting
Friheten
Sången om friheten

Print
  • Year of composition: Printed in 1915
  • Work category: Mixed choir a cappella
  • Text author: Thomas Simonsson, bishop of Strängnäs (ca 1380-1443)
  • Arrangement/revision: Also for voice and in piano in two keys: D minor and C minor
  • Duration: Approx. 1-5 min

Solo voices/choir

Mixed choir, S.A.T.B.

Examples of printed editions

Song no. 115 in Vita bandets sångbok, Evang. fosterlandsstiftelsens förlags-expedition, Stockholm 1915 (Digitalised by Projekt Runeberg)

Description of work

Trohjärtat F minor 4/4 (C)

Links

http://runeberg.org/vitaband/0128.html


Libretto/text

Frihet är det bästa ting,
Som sökas kan all världen kring,
För den, som frihet kan bära,
För den, som frihet kan bära.
Vill du vara dig själver huld,
Så älska frihet mer än guld.
Med frihet följer ära,
Med frihet följer ära.

Fågeln värjer egen bur,
Så göra ock all vilda djur,
Nu märk vad du bör göra,
Nu märk vad du bör göra.
Gud har dig givit sinn' och själ:
Var hällre fri än annans träl,
Så långt du kan dig röra

Ädle svensk, du statt nu fast
Och bättra det som fordom brast
Och låt dig ej förvända,
Nej, låt dig ej förvända.
Våga både hals och hand
Att frälsa dina fäders land!
Gud skall dig tröst väl sända.