Alice Tegnér (1864−1943)

Vad rätt du tänkt

Print
  • Work category: Voice and piano
  • Text author: Viktor Rydberg (1828-1895)
  • Arrangement/revision: Versions for mixed choir and ladies choir also exist
  • Duration: Approx. 1-5 min
  • Location autograph: Musik- och teaterbiblioteket
  • Possible call no. and autograph comment: Alice Tegnér's collection, Reimer’s donation. Score.

Description of work

C major 4/4 (C)


Libretto/text

Lyrics from Kantat vid jubelfestpromotionen 1877:

Vad rätt du tänkt, vad du i kärlek vill,
vad skönt du drömt, kan ej av tiden härjas,
det är en skörd, som undan honom bärgas,
ty den hör evighetens rike till