Alice Tegnér (1864−1943)

Ny nord [New north]

Print
  • Year of composition: c. 1910-1920
  • Work category: Voice and piano
  • Text author: Erik Axel Karlfeldt (1864-1931)
  • Duration: Approx. 1-5 min
  • Location autograph: Musik- och teaterbiblioteket
  • Possible call no. and autograph comment: Alice Tegnér's collection, L. Reimers’s donation. Scanned by the Musik- och teaterbiblioteket

Description of work

[no tempo marking] F major 4/4 (C)


Libretto/text

Du nordans friska anda,
din domning var allt för lång.
Höj upp din röst och blanda
din klang i de ungas sång.
För länge vi spelat och sjungit
de välska visor i moll
och glömt, hur det brusat och klungit
därovan från hemvindens håll

Du ånga som gungande vilar
i skogarnas ensliga loft,
sträck ut som balsamiska ilar,
som milsvida skyar av doft.
För mycket förmultnat och unket
har länge fyllt våra bröst,
för länge var landet sjunket
i kväljande dimma och höst