Alice Tegnér (1864−1943)

Tack, liv, jag är så glad

Print
  • Work category: Voice and piano
  • Duration: Approx. 1-5 min
  • Location autograph: Musik- och teaterbiblioteket
  • Possible call no. and autograph comment: Alice Tegnér's collection, Reimer’s donation.

Description of work

B-flat major 4/4 (C)


Libretto/text

Tack, liv, jag är så glad
glad över himlens blå
ängarnas blom och blad
daggen på gräsets strå ...