Alice Tegnér (1864−1943)

Blif kvar hos oss [Bliv kvar hos oss]

Print
  • Work category: Mixed choir a cappella
  • Duration: Approx. 1-5 min

Solo voices/choir

Mixed choir, S.A.A.T.B

  • Location autograph: Musik- och teaterbiblioteket
  • Possible call no. and autograph comment: Alice Tegnér's collection. Score.

Description of work

A-flat major 4/4 (C)


Libretto/text

Blif kvar hos oss, förgäfva våra öden
och hviska hoppets tröst i själva döden ...