• Work category: Male choir a cappella
  • Text author: Viktor Rydberg (1828-1895)
  • Duration: Approx. 1-5 min

Solo voices/choir

Male choir, T.T.T.B.B.B.

  • Location autograph: Musik- och teaterbiblioteket
  • Possible call no. and autograph comment: Alice Tegnér’s collection. Score.

Description of work

A-flat major 4/4 (C)


Libretto/text

Vaknen, Nordens alla hjärtan,
ur den långa vinterdvala!
Lyssnen åter till de röster,
som om ädla bragder tala!
Vaknen, vaknen upp till livet,
I som drogens hårt med döden,
morgonrodnans fana svajar,
upp och följen hennes öden!