• Year of composition: 1897
  • Work category: Voice and piano
  • Text author: Gustaf Fröding (1860-1911)
  • Duration: Approx. 1-5 min
  • Location autograph: Musik- och teaterbiblioteket
  • Possible call no. and autograph comment: Alice Tegnér’s collection.

Description of work

Andante D minor 4/4 (C)


Libretto/text

Hör du ej bjällrorna, hör du, hur sången
vallar och går och går vilse i vall?
Korna de råma och påskynda gången,
följa i lunk efter jäntans trall

Hör, hur det ljuder kring myr och mo
Lilja — mi Lilja — mi Lilja — mi ko
Eko vaknar i bergigt bo,
svarar ur hällarne
långt norr i fjällarne
Lilja — mi Lilja — mi ko