Alice Tegnér (1864−1943)

Vår kristna tro
Troshymn [for voice and piano or organ]

Print
  • Year of composition: Printed 1919
  • Work category: Voice and piano
  • Text author: Natanael Beskow (1865-1953)
  • Duration: Approx. 1-5 min

Examples of printed editions

No publisher, Stockholm 1919. Location mark at på Musik- och teaterbiblioteket: Liturgi, svensk 679:43

  • Location autograph: Musik- och teaterbiblioteket
  • Possible call no. and autograph comment: Alice Tegnér’s collection. Only the part for voice.

Description of work

G major 4/4 (C)

Links

http://www.djursholmskapell.se/web/NBeskowsTroshymn.pdf


Libretto/text

Vi tror på Gud Fader allsmäktig
världarnas skapare,
människors förbarmare
Hans allmakt förkunnar himlen och jorden.
Fader är han i Jesus vorden,
som dog för hela världens liv
Mot synd och allt ont han oss försvarar,
i tro och helgelse oss bevarar
med den heliga andens makt
Ett evigt liv vill han oss giva,
att vi skola hos honom förbliva,
fullkomnade i hans rike
Amen