Alice Tegnér (1864−1943)

Ögon, vem är väl mer skön [for female choir and piano]
From Lycksalighetens ö

Print
  • Work category: Female choir and instruments
  • Text author: Per Daniel Amadeus Atterbom (1790-1855)
  • Duration: Approx. 1-5 min

Solo voices/choir

Female choir, S.A. och S.S.A.

Examples of printed editions

Included in 'I skogen', Edition Reimers, Stockholm 19?? ER 103300

  • Location autograph: Musik- och teaterbiblioteket
  • Possible call no. and autograph comment: Alice Tegnér’s collection. Score for S.A. Parts exist for version for S.S.A with the title Trio.

Description of work

Grazioso D major 6/8


Libretto/text

Felicia sjunger, Ur Lycksalighetens ö:
Ögon! hvem är mera skön
hvem mera huld, af de två:
jorden, så tjusande grön?
himlen, så tjusande blå?

Följa med tonernas färd
högt upp till gudarnes fest
drömma i blommornas verld
hvilket, o hvilket är bäst?

Själ! du till båda blef gjord
lärka och ros på engång
själ! mellan himmel och jord
sprid dig i doft och i sång