Alice Tegnér (1864−1943)

Riddaren Martinus

Print
  • Work category: Voice and piano
  • Text author: K. Gerok
  • Dedication: To 'S:t Martinsarbetet' in Solna, Stockholm
  • Duration: Approx. 1-5 min
  • Location autograph: Musik- och teaterbiblioteket
  • Possible call no. and autograph comment: Alice Tegnér's collection, Reimer’s donation.

Description of work

Lugn marschtakt B minor 4/4 (C)


Libretto/text

From 'Martins gåfva', in Läsebok för folkskolan, 1901:

Riddar Sankt Martinus red
pansarklädd från slottet ned
kring gestalten smärt och hög
manteln vid för vinden flög

Under portens höga hvalf
stod en fattig man och skalf
och med ödmjukt lutad rygg
drog han sig åt sidan skygg

Ömkan hjältens själ betog
svärdet han ur skidan drog
skar i tu sin mantel, gaf
tiggaren en hälft däraf

Kvar den arme häpen stod
men i striden drog med mod
riddarn med sin halfva dräkt
stridde lika oförskräckt

I densamma nattens lopp
väcktes han ur sömnen opp
se, i strålar hög och mild
stod vid bädden Jesu bild

Gudasonen själf det var,
mantelns ena hälft han bar,
sade med en himmelsk blick
Det var jag, som gåfvan fick