Alice Tegnér (1864−1943)

Ring högtid in
Ring, klocka
Julefrid

Print
  • Work category: Voice and piano
  • Text author: Sam Rönnegård (1893-1974)
  • Duration: Approx. 1-5 min
  • Location autograph: Musik- och teaterbiblioteket
  • Possible call no. and autograph comment: Alice Tegnér's collection, Reimer’s donation.

Description of work

Moderato B-flat major 6/8
alt.
Högtidligt C major 6/8


Libretto/text

Ring klocka ring, kring bygdens hus ...