• Work category: Voice and piano
  • Text author: Carl Larsson (1853-1919)
  • Duration: Approx. 1-5 min

Examples of printed editions

Nordiska Musikförlaget, Stockholm 1946. ID-no. at SKAP: 82807

  • Location autograph: Musik- och teaterbiblioteket
  • Possible call no. and autograph comment: Alice Tegnér's collection, Reimer’s donation.

Description of work

G major 4/4 (C)


Libretto/text

Slutstrofen ur 'Ett hem':
Att lefva i Sverige,
på äng och i dal,
i skogar, på sjöar,
i gröna blads sal.
Se, det är att vara!
Se, det är ett lif,
att dela med vänner,
med ungar och vif!