Alice Tegnér (1864−1943)

Jag är så glad att jag är svensk

Print
  • Work category: Voice and piano
  • Text author: Paul Nilsson (1866-1951)
  • Duration: Approx. 1-5 min

Examples of printed editions

In: Femton sånger, J. A. Lindblad, Uppsala 1932

  • Location autograph: Musik- och teaterbiblioteket
  • Possible call no. and autograph comment: Alice Tegnér's collection, Reimer’s donation.

Description of work

I friskt mod C major 4/4 (C)

alt.

D major 4/4 (C)


Libretto/text

O säg var finns ett land så stjärneklart ...