Alice Tegnér (1864−1943)

Husmödrarnas sång [for piano with underlying text]

Print
  • Work category: Voice and piano
  • Text author: G. F.
  • Duration: Approx. 1-5 min
  • Location autograph: Musik- och teaterbiblioteket
  • Possible call no. and autograph comment: Alice Tegnér's collection, Reimer’s donation.

Description of work

Moderato C major 4/4 (C)


Libretto/text

Kommen från städerna, kommen från landet
Där stugorna stå under furornas sus
Oss binder samman det enande bandet
tanken på hemmet, dess värme och ljus
Vi bära minnena, vi bära sången
sången om hembygd där spinnrocken går
Minnen från tid som är flydd och förgången
Drömmen om framtiden, också är vår!