Alice Tegnér (1864−1943)

Martin Luther 1517-1817-1917 [for piano with underlying text]
[In memory of the reformation]

Print
  • Work category: Voice and piano
  • Text author: Esaias Tegnér
  • First performed: 1917
  • Duration: Approx. 1-5 min

Examples of printed editions

In 'Till reformationsminnet', Svala & Söderlund, Stockholm [1917?] Location mark at Musik- och teaterbiblioteket: Alice Tegnérs samling, L. Reimers gåva [A. T.’s collection, Reimer’s donation], print and photo prints

  • Location autograph: Musik- och teaterbiblioteket
  • Possible call no. and autograph comment: Alice Tegnér's collection, Reimer’s donation.

Description of work

C major 4/4 (C)


Libretto/text

I mörker sutto Folken
och natt låg öfver jord;
Då kom den store Tolken
af Herrans glömda ord.
Den Bok, man ville hämma,
Han uppslog för en hvar,
och läste högt. Hans stämma
som Himlens dunder var ...