Alice Tegnér (1864−1943)

Minnessång
Ej med klagan

Print
  • Year of composition: 1913
  • Work category: Mixed choir a cappella
  • Text author: Johan Ludvig Runeberg (1804-1877)
  • Duration: Approx. 1-5 min

Solo voices/choir

Female choir, S.S.A.

  • Location autograph: Musik- och teaterbiblioteket
  • Possible call no. and autograph comment: Alice Tegnér’s collection. Score.

Description of work

D major 4/4


Libretto/text

Ej med klagan skall ditt minne firas,
Ej likt dens, som går och snart skall glömmas;
Så skall fosterlandet dig begråta,
Som en afton gråter dagg om sommarn,
Full av glädje, ljus och lugn och sånger
Och med famnen sträckt mot morgonrodnan