Augusta von Otter (1869—1946)

Two small songs at the Piano (Du glittrande klara bölja and Aftonstämning)

Print

1. Du glittrande klara bölja!
2. Aftonstämning [in the autograph: 'Sång om aftonen']

  • Work category: Voice and piano
  • Text author: 1: 'From Svenska Familjejournalen'
  • Dedication: To Mrs Olga Weijdling née Schmidt
  • Duration: Approx. 1-5 min

Examples of printed editions

Stockholm, Abraham Lundquists Kongl. Hof-Musikhandel. Abr.L. 2837.

Description of work

1. Lifligt G major 6/8
2. Med lugn och stilla rörelse F major 4/4 (C)


Libretto/text

1. Du glittrande klara bölja

Du glittrande klara bölja,
som skimrar i solens ljus,
Mig tyckes ett vemod dig följa
i allt ditt lekande brus.
I hafvets hemliga gömma,
djupt under solböljans glans
/:Otaliga sorger drömma,
som blandas i vågornas dans.:/

Och derför den glittrande vågen ses skälfva i solens ljus
och derför hon söker att hölja sin suck i ett lekande brus,
och derför hon söker att hölja sin suck i ett lekande brus! 

2. Aftonstämning (Sång om aftonen)

Stilla, stilla, nu sig sänker
aftonen till jorden ner,
Klart på fästet månen blänker
vänligt hvarje stjerna ler.
Dagens oro är förliden,
nu förstummats har dess röst
Natten kommer mild och friden
gjuter sig i hvarje bröst!

Stilla, stilla, trötta hjerta,
låt dig vaggas ljuft till ro,
Fly från hvarje qval och smärta,
dit der dina drömmar bo.
Hvila der och glöm de banden,
som dig fängsla här en tid
Innan säll och frigjord anden
der får ro och evig frid!