• Year of composition: About 1890-1900
  • Work category: Voice and piano
  • Text author: Z. Topelius
  • Duration: Approx. 1-5 min
  • Possible call no. and autograph comment: The autograph is included in a hardcover volume under the title of "Små visor" [Short songs] at Rolf von Otter's, Gränna (2013)

Description of work

Spryly D major 3/4, 17 bars


Libretto/text

Visa

Gif mig en gosse, smärt och lång
liksom en gran i skogen!
Med hurtigt skick och manlig gång
och öppen blick och trogen!
Men gif mig ej ett konterfej
af mjölk och bär, kokett och kär!
Gif mig en gosse, smärt och lång
med hurtigt skick och manlig gång!

En arm af järn och mod i bröst,
en fri och solklar panna!
Och eld i blod och klang i röst:
en sådan är den sanna;
Men för en vek, en feg, en blek,
med vax i barm blir jag ej varm!
Nej, arm af järn och mod i bröst
och eld i blod och klang i röst!

Den som begär min fria hand
skall frukta ingen fara!
Skall blöda gladt för folk och land
och sig och mig försvara.
Ett hjältemod af drufvans blod,
med glaset blott är mig för smått!
Den som begär min fria hand
skall blöda gladt för folk och land!