Augusta von Otter (1869—1946)

Längtan till våren

Print
  • Year of composition: About 1890-1900
  • Work category: Voice and piano
  • Duration: Approx. 1-5 min
  • Possible call no. and autograph comment: The autograph is included in a hardcover volume under the title of "Små visor" [Short songs] at Rolf von Otter's, Gränna (2013)

Description of work

Allegretto D major 2/4, 45 bars


Libretto/text

Längtan till våren

Du härliga, grönskande, doftande vår,
har ännu din morgon ej grytt?
Med sippor, som knoppas i drifvornas spår
och lunder, som löfvas på nytt.
Med lärka, som sjunger sin jublande sång
och bölja, som frigjord från isarnas tvång
den hälsningen bär båd fjärran och när:
i Norden det våras, nu våren är här!

Och människohjärtat i vintertid lång,
har blifvit så fruset och kallt;
men då sjunger våren sin härliga sång
och frammanar lif öfverallt,
men då sjunger våren sin härliga sång
och frammanar lif öfverallt.
Den talar ett språk, som hvart hjärta förstår
och sinnet blir varmt och därinne blir vår!
Och kärlek och tro där bygga och bo
och hviska om ljufvaste ro!