Augusta von Otter (1869—1946)

Eriks och Rolfs visa (Uppkok på en bekant melodi) [Erik and Rolf's song (Rehash of a well-known melody]

Print
  • Year of composition: About 1890-1900
  • Work category: Voice and piano
  • Duration: Approx. 1-5 min
  • Possible call no. and autograph comment: The autograph is included in a hardcover volume under the title of "Små visor" [Short songs] at Rolf von Otter's, Gränna (2013)

Description of work

[no tempo marking] G major 3/4, 14 bars


Libretto/text

Eriks och Rolfs visa (Uppkok på en bekant melodi)

Munter ska' man vara
i kamraters skara,
men ej slåss och bråka jämt'san!
Aldrig ska' man lipa,
gå i vrår och pipa,
nog förstår man litet skämtsan!
Den, som skränar mest, ä' visst inte bäst,
den, som gråtmild är, "pipsill" heta plär!

Läxan ska' vi kunna,
innan vi oss unna
tid till glam och lek och flängsan!
Lydiga och snälla,
då vi godt om kvälla
somna i vår lilla sängsan!
Den, som läser snällt, drömmer sedan sällt,
den, som lydig är, ha' Guds änglar kär!