• Year of composition: About 1890-1900
  • Work category: Voice and piano
  • Text author: Elias Sehlstedt
  • Duration: Approx. 1-5 min
  • Possible call no. and autograph comment: The autograph is included in a hardcover volume under the title of "Små visor" [Short songs] at Rolf von Otter's, Gränna (2013)

Description of work

Merrily B-flat major 3/4, 14 bars


Libretto/text

Visa

Jag sjunger hi och jag sjunger hej!
Ty jag vill lustiger vara
Och sjunger visor för annat ej,
än för att sjunga dem bara.
Och frågar någon mig hvarför det,
så svarar jag blott att Gud han vet
hvarför en liten fågel sjunger!

Jag har ej skatter, jag har ej guld,
och ändå har jag ej ringa,
Ty jag har födan och ingen skuld
och inga björnar, som springa.
Den lilla landtgård, jag har, är min
och vänner har jag som titta in
och gästfri är min stuga!

Jag lefver glad och jag lefver fri,
ty jag kan skämta och sjunga,
Och fans i lifvet ej raljeri,
så blefve dagarne tunga.
Men om bekymren ock stöta till,
så tar jag lyran och slår en drill
och så är hela sorgen öfver!