Augusta von Otter (1869—1946)

Längtan. Duett [Duet]

Print
  • Year of composition: About 1890-1900
  • Work category: Voices and piano
  • Duration: Approx. 1-5 min

Solo voices/choir

soprano, tenor, pno

  • Possible call no. and autograph comment: The autograph is included in a hardcover volume under the title of "Små Visor" [Short songs] at Rolf von Otter's, Gränna (2013)

Description of work

[no tempo marking] E major 4/4 (C), 46 bars


Libretto/text

Längtan

När morgonen randas med himmel blå
och nattliga skuggorna fly.
Min längtande tanke söker dig då,
den väckes med dag, som är ny.

Och lyss jag i kvällen till skogens sus
Då himmelen tänder de tusende ljus,
De gå, mina drömmar till dig igen
Hur fjärran än!

Och när jag en blomma bryter af,
som spirar vid skogens stig
Jag gömmer i hvarje doftande blad
en hälsning: jag älskar dig!

Och hör jag en fågel kvittra i lund,
Jag tänker: o, vore jag
Så fri som han, jag flög på stund
till dig åstad!

Så klappar mitt hjärta hvar dag, hvar stund,
för vännen, som jag har kär
och hvar du än finnes på jordens rund
I tanken jag dock är dig när!