David Wikander (1884−1955)

"Inga lilla, Ingalill"

Print
  • Year of composition: 1920s (?)
  • Work category: Mixed choir a cappella
  • Text author: Gustaf Fröding (1860-1911)
  • Duration: Approx. 1-5 min

Solo voices/choir

S.A.T.B.

Examples of printed editions

Svenska Skolkvartetten. Tredje samlingen, 100 fyrstämmiga sånger [Svenska Skolkvartetten. Volume 3, 100 four-part songs] Abr. Lundquist, Musikförlag Abr. L. 5306 (printed 1929, 1946)

Description of work

Andante sostenuto F minor 4/4 (C)


Libretto/text

Inga lilla, Ingalill, sjung visan för mig!
Min själ är så ensam på levnadens stig