Hedda Wrangel (1792−1833)

Frithiofs frestelse [for Soprano, Tenor and Piano]

Print
  • Work category: Voices and piano
  • Text author: Esaias Tegnér
  • Duration: Approx. 1-5 min
  • Location autograph: Sveriges Radios Musikbibliotek

Description of work

Frithiofs frestelse. Allegretto E-flat major [4/4]


Libretto/text

Frithiofs frestelse

Wåren kommer, fågeln qvittrar, skogen löfvas, solen ler,
och de tysta floder dansa sjungande mot hafvet ner;
Glödande som Frejas kinder tittar rosen ur sin knopp,
och i menskans hjerta vakna lefnadslust och mod och hopp.