• Year of composition: 1943
  • Work category: Voice and piano
  • Text author: Oscar Levertin
  • Duration: Approx. 1-5 min

Location for score and part material

Svensk Musik (STIM)

Description of work

Moderato F major 4/4 (C)


Libretto/text

I ljusa skyar går solen, till sång blir skymningens röst, i doft den första violen ren slumrat in vid ditt bröst. Och mitt hjärta, du kära, gömmer en majkvälls strålande sol, och djupt i min längtan drömmer en daggig och vårtrött viol.

Det skymmer kring blåa vatten och blundande blomsterland, snart dör i den vita natten både dofters och färgers brand. Men min ömhets sol, du kära, skall purpra din majnatt röd, och min längtans viol dig bära sin blomdofts fagraste glöd.