Algot Haquinius (1886-1966)

Print

Johan Algot Haquinius, född i Sveg 30 juli 1886, död i Stockholm 6 februari 1966. Tonsättare, pianist, pianopedagog. LMA

Algot Haquinius studerade vid konservatoriet i Stockholm åren 1898-1904 och därefter för Moritz Moszkowski (1854-1925) och Ignaz Friedman (1882-1948). Han betraktades som en av sin tids främsta svenska pianister och var en uppskattad lärare. Hans musik har en nordisk ton med impressionistiska inslag. I hans produktion märks stråkkvartetterna, många romanser, en pianokonsert och baletten Offerlunden.

Han valdes in i Kungl. Musikaliska akademien 28 april 1941, som ledamot nr 629.

Bibliography

Gabrielsson, Cecilia: "Offerlunden", "Blotoffret" eller "Åsa"?: studier kring Algot Haquinius' balettmusik. C-uppsats. Uppsala: Uppsala universitet, Institutionen för musikvetenskap (1983)
Helmer, Axel: Algot Haquinius, i Svenskt biografiskt lexikon, bd 18 (1969-71)
Seymer, W: Gestalter i Stockholms musikliv i nutid, i Idun 16/3 1919
Sjögren, Berit
: Algot Haquinius (1886-1918). Svensk pianist, tonsättare och pedagog. Kandidatuppsats i musikvetenskap, Stockholms universitet (1990)

Sources

Musik- och teaterbiblioteket

Summary list of works

verk för orkester (bl a "Dikt", "Fordomtima", "Karolinsk svit", "Svensk svit", "Pastorale", "Mälarouvertyr", "Två melodier för stråkorkester", mm), Pianokonsert h-moll, Romans för violin och orkester, 3 stråkkvartetter, Violinsonat (1934), verk för piano (bl a "Preludier", "Svenska danser"), ca 150 sånger med piano, baletten "Offerlunden" (1923)


Works by Algot Haquinius

This is not a complete list of works. The following works are those that have been inventoried so far.

Number of works: 32