• Work category: Voice and piano
  • Text author: Verner von Heidenstam
  • Duration: Approx. 1-5 min

Location for score and part material

Svensk Musik (handwritten material)

  • Possible call no. and autograph comment: Autograph at the STIM archive

Description of work

Allegro C-sharp minor 4/4 (C)


Libretto/text

Jag trodde du sov, mitt hjärta. Du stormar än som förr, och vårens alla vindar de rycka opp din dörr.

Den röst som dig förtrollar, den vill jag göra stum. Av dig jag sakta bygger ett tyst och heligt rum.

Ty nu är jag din herre, som besvärjer stormens gång. Dö bort, du vårens saga, som ekot av en sång.