• Year of composition: Unknown
  • Work category: Voice and piano
  • Text author: Verner von Heidenstam
  • Dedication: To Tore Strindberg
  • Duration: Approx. 1-5 min
  • Location autograph: Svensk Musik (STIM)

Description of work

Andante espressivo A major 4/4 (C)


Libretto/text

Du underbara sommardag, som med ditt ljus mig fyller! Den mjuka stigen vandrar jag bland vilda rosors myller.

Kär glimmar sjön i branta djup och speglar, häll och grenar, och getter högt på bergets stup gå tyst bland mörka enar.

Bestråla ljus det minsta snår, som dina marker smycka! Från dig jag kom, från dig jag går, bevingad av din lycka.