Otto Lindblad (1809−1864)

På Insjön. Duettino

Print
  • Year of composition: 1855
  • Work category: Voices and piano
  • Text author: Anders Johan Afzelius (1817-1865)
  • Duration: Approx. 1-5 min

Examples of printed editions

• Included in 'Förgät mig ej! Album för Sång vid PIANO innehållande hittills otryckta arbeten af Svenska Tonsättare, tillegnade SVERIGES UNGA DAMER', Första Årgången, Stockholm, C. Svanbergs förlag [1855]
• Hans Ahlborg Musik, copy above mentioned original edition 2008

Location for score and part material

Statens musik- och teaterbibliotek

Description of work

På Insjön. Duettino: Andantino E-flat major 6/8


Libretto/text

På Insjön. Duettino

Gröna julle halka lätt på vågen
glittrande i aftonsolens purpurglans!
Klyf som svanen snabb de svala lågor
gå med Ägirs döttrar gladt i dans.

Vestanvinden somnat re'n i qvällen
anden nyss till gröna vassen sam,
ser du här och der på den mörkblåa pellen
mången bleklagd stjerna tittar fram.