Otto Lindblad (1809−1864)

Dalkarlasång ("Jag vet ett land långt upp i högan nord")

Print
  • Year of composition: Year of composition uncertain (the song was published in 1846 by Wilhelm Hansen, Copenhagen, in the collection '9 Sånger')
  • Work category: Male choir a cappella
  • Text author: "Efter G. Nyblæus" (according to the printed music)
  • Duration: Approx. 1-5 min

Solo voices/choir

T.T.B.B.

Examples of printed editions

• Sångarförbundet. Samling fyrstämmiga Sånger för Mansröster, Första Delen. Abr. Hirschs Förlag, Ed. no. 2591
• Manskören, Abr. Lundquists Kongl. Musikhandel, (Ed. no. missing) [1897]
• Manskören, Fifth edition, Abr. Lundquists Musikförlag, Abr. L. 3531

Description of work

Marsch F major 4/4 (C)


Work comment

This song also exists in a version for mixed choir a cappella (T.T.B.B.). See further the individual post for that version.

The collection '9 Sånger' includes:
1. Hymn till konung Oscar ('Kungssången' / "Ur svenska hjertans djup")
2. Marsch ("Ur Ossians dunkla sagoverld")
3. Dalkarlasång ("Jag vet ett land långt upp i högan nord")
4. Stridsbön ("Du som verldar")
5. Frihet och fosterland ("Bland alla dagens strider")
6. Candidats visa ("Hela dan på lectioner")
7. Serenad ("Silfverklara toner")
8. Liten Fogel [sic] ("Till skogs en liten fogel flög")
9. Ur Shakespeares Henric [sic] VIII ("Orpheus sjöng")


Libretto/text

Jag vet ett land långt upp i högan nord,
ej varmt och rikt som söderns länder,
men hjärtan klappa där för fosterjord,
och mandom bor, ja, mandom bor på Siljans gröna stränder 


Media files

Edition Swedish Musical Heritage

  • Vocal scores
    • Dalkarlasång - Score (2 pages, pdf - 2.4 MB  |  Downloaded 1969 times)
      Edition: Levande Musikarv nr 1508. Redaktör Magnus Svensson